Build & Design
Mgr. Světlana Drábová
Vzdělání a další specializace, rekvalifikace, kurzy

Základní: ZDŠ Sedlčany, r. 1971-1979

Středoškolské: SPgŠ Beroun, r. 1979-1983, ukončené maturitní zkouškou

Vysokoškolské:
Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, bakalářské studium speciální pedagogiky, ukončeno 2005, Bc., státní zkouška předškolní pedagogika, speciálně pedagogické poradenství a diagnostika, psychopedie.

UJAK, magisterské studium speciální pedagogiky, ukončeno 2007, Mgr., speciální pedagog, státní zkouška speciální pedagogika, speciálně pedagogická diagnostika, speciálně pedagogické poradenství.

Build & Design
Mgr. Světlana Drábová
Vzdělání a další specializace, rekvalifikace, kurzy

Základní: ZDŠ Sedlčany, r. 1971-1979

Středoškolské: SPgŠ Beroun, r. 1979-1983, ukončené maturitní zkouškou

Vysokoškolské:
Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, bakalářské studium speciální pedagogiky, ukončeno 2005, Bc., státní zkouška předškolní pedagogika, speciálně pedagogické poradenství a diagnostika, psychopedie.

UJAK, magisterské studium speciální pedagogiky, ukončeno 2007, Mgr., speciální pedagog, státní zkouška speciální pedagogika, speciálně pedagogická diagnostika, speciálně pedagogické poradenství.

Absolvované kurzy, semináře

1997 Kurz nápravy grafomotorických obtíží – SZŠ Most, PaedDr. Heyrovská

1998 Dílčí oslabení výkonu – Mgr. Bubeníčková

1998 Pedagogicko psychologická diagnostika – PC Praha, Dr. Procházková

1998 Pedagogicko-psychologická diagnostika – PC Praha, Dr. Kucharská

1999 KUPOZ – pro rozvoj pozornosti u dětí – Klinická psychologie Praha, Dr. Kuncová

1999 Synergetická reflexní terapie – Institut pto SRT s.r.o., Vodičková

1999 Plavání a děti s LMD – Středisko informatiky, ŠÚ Nový Jičín, Dr. Heyrovská

1999 Metodika rozvoje grafomotoriky – IPPP- ČR, Dr. Svobodová

1999 Poruchy psychického vývoje dítěte – PC Praha, Dr. Drlíková

2000 KUPUB – pro děti LMD – Klinická psychologie Praha, Dr. Kuncová

2000 Prediktivní baterie čtení – IPPP- ČR, Dr. Lazarová

2001 Epilepsie a dítě – PC Praha, Dr. Dolanský

2001 Autogenní trénink – PC Praha, Dr. Kubíčková

2001 Specifické vývojové poruchy učení a chování – SZŠ Most, Mgr. Michalová, Ph. D

2002 Celostní přístup v muzikoterapii – UK v Praze, Mgr. Procházka

2002 Rehabilitační metody při zajištění péče o osoby s těžkým mentálním postižením, UK Praha, jednosemestrální kurz (50 hodin) – garant PhDr.Tizl, Dr.

2004 „Stimilace komunikace a řeči jako prevence poruch učení“ – PPP Beroun, PaedDr. Housarová, PhD.

2008 Kurz poradce rané péče

2009 Feuerstein – UK v Praze,  Dr. Pokorná

2010 Feuerstein Basic – Cogito praha, Dr. Pokorná

2010 Možnosti spolupráce s nespoluprascujícími klienty – Dalet Olomouc, Harry Korman, M.D. (Švédsko)

2010 „Dejte o sobě vědět“, kurz prezentace sociálních služeb a jejich klientů v médiích – Inventura Praha, PHDr. Vochocová

2010 „Manažérské dovednosti potřebné pro zavádění standardů kvality poskytovaných služeb (SQSS) v praxi, Proutek Kardašova Řečice, PHDr. Kostečka

2011 Výchova a vzdělávání osob s autismem I., základní – Apla Praha, Dr. Čadilová

2011 Feuerstein II – Cogito Praha, Dr. Pokorná

2011 Výchova a vzdělávání osob s autismem II., rozšiřující  – Apla Praha, Dr. Čadilová

2012 Koncept bazální stimulace, Praha, Mgr. Rýdlová

2012 Kineziologie I,. Spirála Týnec nad Sázavou, Mgr. Korbelová

2012 Kineziologie II., Spirála Týnec nad Sázavou, Mgr. Korbelová

2012 Školní program INPP, IPS Bratislava, Praha, Sally Goddard Blythe

2013 Kurz osobního rozvoje – svépomocné techniky III., Spirála Týnec nad Sázavou, Mgr. Holubová a Mgr. Korbelová

2014 Diagnostický materiál komunikační profil MATRIX, Logopedická společnost Miloše Sováka, PhDr. Pešková, Hemzáčková

2014 Změna začíná dotekem aneb IPady ve školství – PF UK Praha, Mgr. Říhová

2015 IPad ve školství  –  Školství.24U , J Jílek 

2015 IPad ve školství – pokročilí  –  Školství.24U , J Jílek

Možnosti spolupráce 

Prodys – soukromá speciálně pedagogická praxe, poradce rané péče, poradce AAK

 

Vzdělávací činnost

Kurzy a semináře

2000-2007 – lektorská činnost  – Percepčně motorická oslabení ve školní praxi –lektor, Prodys o.s.

2010, 2011 – externí spolupráce s DVPP Hradec Králové

2013 – CSS Tloskov – Alternativní a augmentativní komunikace (strukturovaný režim pro děti s PAS a ADHD)

2013, 2014 – lektorská činnost Porceta Tábor

2008 – OSVČ – pořádání a vedení odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v ČR a na Slovensku…

 

Publikační a konzultační činnost

Učitelské noviny, Moje psychologie, Maminka, IDnes, TN CZ, Sama doma, Snídaně s Novou, Supermáma…