Build & Design
Build & Design

Náprava grafomotorických obtíží

Pokud je dítě neobratné, nerado či neúhledně kreslí a maluje, odmítá grafomotorické činnosti, případně má nesprávně zafixovaný úchop a nedaří se jej odstranit za pomoci ergonomických pomůcek, je třeba nepodceňovat tyto obtíže a vyhledat odbornou pomoc. Obvykle je nutné absolvovat specifický rehabilitační program nápravy grafomotorických obtíží.

Není na místě zlehčování a bagatelizování nesprávného držení psacích pomůcek. Tyto obtíže mohou negativně ovlivnit chuť kreslot a malovat, následně školní úspěšnost (rychlost psaní, chybovost, úhlednost a čitelnost psaného textu) a to nejen na prvním stupni základní školy (ZŠ), ale i později (na druhém stupni ZŠ a střední škole). Je mnohem výhodnější pro dítě i jeho okolí objetovat tři měsíce cvičení, než se trápit po celou školní docházku i v dalším životě.

Prostřednictvím nápravy grafomotorických obtíží LZE ODSTRANIT NEPRÁVNĚ ZAFIXOVANÝ ÚCHOP psacího náčiní.

Jedná se o tříměcíční cyklus, v jehož průběhu první dva měsíce dítě pod vedení rodiče (trenéra) provádí každý den uvolňovací cviky velkých kloubů ruky a postupně je vyvozen správný úchop. Po celé dva měsíce nemúže používat klasický úchop psacího náčiní. Je proto výhodnější absolvovat nápravu v předškolním věku, lze ji však absolvovat kdykoli později.

Třetí měsíc je fixován správný úchop. Dítě kreslí omalovánky nebo obrázky, píše psacím náčiním s ergonomicky upravenou úchopovou zónou do sešitů s pomocnými linkami pod zvýšeným dohledem dospělého.

Pokud má dítě zafixován správný úchop (viz. správný úchop), je vyhráno a dochází k výraznému zlepšení v oblasti grafomotorických dovedností – kreslení, psaní (kvalita, rychlost, ochota je provádět).