Build & Design
Grafomotorika
Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky.

Build & Design
Grafomotorika
Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky.

Obsah

Správný úchop

Správný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby

Proč je důležitý správný úchop?

Správný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost písma, ovlivňuje významně i soustředění, uvolnění mluvidel a následně řeči (pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů jako např. pozornost a myšlení. 

Jak má vypadat správný úchop?

Celá paže, ale i prsty jsou uvolněné. Psací potřeba je položena na prostředníčku, přidržuje ji palec a ukazováček je volně opřený shora. K papíru směřuje šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazováčkem. Prsty by měly být asi 2-3 cm od hrotu psacího náčiní. Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ne prohnuty. Ruka volně klouže po podložce. Ostatní svaly ruky jsou uvolněné a dovolují snadnou manipulaci s tužkou do různých směrů. Pohyb vychází z ramene. Oba lokty jsou na desce stolu.

Pravák - správný úchop pastelky

Pro nácvik správného držení tužky je dobré využívat trojhranný program (ergonomické pastelky, tužku, pero…). Praváci i leváci by měli držet psací náčiní stejným způsobem, odlišnost je pouze v tom, že pravák tužku táhne a levák ji před sebou lehce tlačí (nikoli tlačí na ni). Tužka by měla být dlouhá tak, aby přesahovala přes zápěstí.

Sešit natočíme zpravidla souběžně s předloktím (praváci s pravým, leváci s levým). Výjimku tvoří jedinci se zkříženou lateralitou. Dlaň levé ruky (u leváků pravé ruky) lehce přidržuje nakloněný papír nebo sešit.  

Pravák
Levák

Pokud vidíte, že vaše dítě drží tužku či pero nesprávně, upozorněte jej na chybu a opravte ho. Dětem můžeme pro přiblížení říci, že prostředníček je postýlkou pro tužku (miminko), ukazováček polštářekem a palec peřinkou, kterou se tužka přikryje. Pokud ležíš v posteli, polštář i peřina jsou měkké, lehké a nikde nás netlačí. Když dítě stáhne prostředníček nahoru vedle ukazováčku a drží tužku nesprávně, neozve se “zase špatně“, ale třeba  “tužka zase spadla z postýlky”. Pokud tlačí na ukazovák “ten polštář ale tlačí”. Pro malého školáka je to zpráva, že tužka je nešikovná, polštář tlačí – ne on. A taky je to trochu legrace, takže můžeme zasáhnout i častěji, aniž má dítě pocit, že je nešika.

Je vhodné, aby dítě mělo na malování, kreslení a psaní svůj pracovní kout se správně vysokou židli, ne otáčecí ani pojízdnou. Při práci by mělo sedět na sedadle, nohy by měly být opřené o podlahu či podložku, ruce o pracovní desku, tělo by mělo být mírně nakloněné dopředu, nemělo by se dotýkat hrany stolu (viz správný sed).    

Uvolněný úchop štětce

Nesprávný úchop

Rozhodně doporučuji úchopu tužky věnovat náležitou pozornost.

Zde můžete vidět příklady nesprávných úchopů. Pokud má vaše dítě tendenci používat některý z nich v době, kdy začíná kreslit, je vhodné ho vést ke správnému úchopu a ten fixovat. Pokud zabráníte osvojení nesprávného úchopu, předejdete mnoha obtížím. Pozdější náprava je náročná. Zafixovalo-li si dítě nesprávný úchop, je důležité pokusit se o nápravu nejlépe před nástupem do základní školy.

Zde můžete vidět příklady nesprávných úchopů. Pokud má vaše dítě tendenci používat některý z nich v době, kdy začíná kreslit, je vhodné ho vést ke správnému úchopu a ten fixovat. Pokud předejdete osvojení nesprávného úchopu, předejdete mnoha obtížím. Pozdější náprava je náročná.

Kladívkový úchop

Křečovité (spastické) držení, ruka ještě není uvolněná, objevuje se zpravidla u dětí, které začínají chytat tužku.

Tříprstý úchop

Neumožňuje uvolněný pohyb zápěstí ve všech směrech, ruka se zejména při psaní rychle unaví.

Špetkový úchop s palcem v přesahu

Zápěstí je tuhé, ruka se obtížně posunuje po podložce.

Spastický špetkový úchop s prohnutým ukazovákem

Způsobuje bolest zápěstí, ruka se při psaní obtížně posunuje. 

Špetkový úchop s prsty ohnutými v dlani

Neumožňují volný posun zápěstí po podložce, ruka je spastická (křečovitá).

Cigaretový úchop

Tužka leží mezi ukazovákem a prostředníkem, palec může být položen na tužce nebo přes ní. Tužka prokluzuje mezi prsty, nedovoluje pohyb prstů při psaní.

Klarinetový úchop

Ruka obvykle není položená na podložce, pohyb vychází z celé ruky a lokte, dítě obtížně udržuje tvar písmen, nevejde se do řádek, do linie omalovánek, přetahuje.

Správný sed

Je vhodné, aby dítě mělo na psaní a kreslení svůj pracovní kout.

Je vhodné, aby dítě mělo na psaní a kreslení svůj pracovní kout se správně vysokou židlí, ne otáčecí ani pojízdnou. Při práci by mělo sedět na sedadle, nohy by měly být opřené o podlahu, ruce o pracovní desku, tělo by mělo být mírně nakloněné dopředu, nemělo by se dotýkat hrany stolu.

Z bočního pohledu dítě sedí na sedáku židle – obě chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu, paty jsou na zemi kolmo pod koleny. Vzdálenost mezi hranou sedátka a podkoleními jamkami by měla být přibližně 5 cm. Noha pod kolenem nesmí svírat úhel menší než 90 stupňů.

Důležitá je i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda. Ruka, která nepíše, přidržuje sešit. 

Při čelním pohledu jsou kolena od sebe vzdálena na délku dvou pěstí.

Nesprávný sed

Sed není fixován a nelze uvolnit ruku ke kreslení či psaní.

Nejčastěji se jedná o sed bez opory nohou nebo si dítě různě krčí nohy pod sebe, obtáčí nohy kolem židle. Nedodržení vzdálenosti hlavy od podložky a různé polehávání na psací ploše a podpírání hlavy je nesprávné, dítě se nedokáže soustředit.

Čím psát

Při kreslení, procvičování grafomotoriky i při počátečním psaní je třeba věnovat pozornost výběru vhodných psacích pomůcek.

Jako pohyb využíváme především tah psacího náčiní po papíře. Vhodné psací náčiní tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za sebou zanechává znatelnou jednolitou stopu.

Voskové pastelky – v současné době jsou na trhu trojboké ploché voskovky, které dítě drží v dlani pazourkovým úchopem, z něhož se postupně po uvolnění zápěstí vyvodí špetkový úchop. Pastelky obsahují včelí vosk, jsou dostatečně měkké a snadno zanechávají na papíře plynulou stopu. Jsou vhodné pro dítě od útlého věku, které ještě neumí držet tužku. Kreslení plochou voskovkou by mělo předcházet nácviku špetkového úchopu.

Kreslící kulička –  je určena též dětem v útlém věku, které ještě neumí správně držet tužku. Je to kulička, která svojí velikostí respektuje velikost dětské ruky. Na každé straně má voskový „hrot“ jiné barvy (celkem 6 barev). Práce s kreslící kuličkou by měla předcházet nácviku špetkového úchopu. Dnes už je vhodnější využít výše uvedené trojúhelníkové bloky.

Fixy – zanechávají znatelnou stopu při minimálním tlaku. Trojhranné fixy s odpruženým psacím hrotem lze proto doporučit na nácvik grafomotorických prvků. Pokud dítě příliš tlačí, hrot se zasune. Běžné fixy nejsou vhodné pro vyvozování a fixaci správného držení, nepodporují vhodný úchop.  

Pastelky, tužky – pro výběr platí stejná pravidla. Pozornost věnujeme tomu, aby měly měkkou a kvalitní tuhu, která zanechává po sobě zřetelnou stopu, aniž by dítě muselo vyvíjet nadměrný tlak. Tvrdé tuhy nejsou vhodné, nutí dítě na tužku tlačit a nedochází k uvolnění zápěstí a ruky. V současné době se setkáváme s trojhrannými pastelkami a tužkami s ergonomicky tvarovanými ploškami, které odpovídají velikosti dětské ruky a podporují správný úchop. Jsou určeny pro praváky či leváky. Je třeba dodržovat, aby typ laterality (dominance) byl shodný s typem pastelky či tužky. Průměr by měl být 8-9 mm. Příliš tlusté či tenké pastelky či tužky vedou k fixaci nesprávného úchopu.

Pro menší děti je vhodné ořezat psací náčiní méně, nechat tupější hrot (při sebemenším tlaku se hrot láme), aby zanechával rovnoměrnou stopu. Ořezávání pastelek či tužek dítětem je další činností podporující jeho rozvoj jemné motoriky.

Pravák je má červené zakončení tužky,

levák žluté.

Inkoustová pera, rolery – obzvláště u prvňáčků můžš návyky při psaní pozitivně ovlivnít volba vhodného pera. Pero musí odpovídat schopnostem a dovednostem dítěte a podporovat správný úchop. Hmotnost, design, délka pera, jeho obvod, úchopová zóna a povrch – ovlivňujících faktorů je mnoho a souvisejí s věkem dítěte. Na trhu je dnes široká nabídka per. Některá mají tvrzené hroty, jiná kuličkové rolery, obvykle jsou bombičková, důležité je, aby náplní byl inkoust. Pokud pero hladce a lehce klouže po papíře, dítě si při psaní snadněji uvolní ruku a linie tahu bude plynulá. Na výběru pera by se mělo dítě podílet, aby si ho vyzkoušelo, vybralo si i barevné provedení, bude.li se mu pero bude líbit, určitě s ním bude ráději psát. Při výběru dejte pozor na variantu pro praváka či leváka.

Barvy (vodové) jsou vhodné především  pro uvolnění zápěstí a fixyci správného úchopu. Vodové barvy zanechávají viditelnou psanou stopu. Na trhu jsou trojhranné štětce. Pokud  jsme u dítěte vyvodily správný úchop a fixujeme jej,  učí se uvolnit zápěstí a správně vyvinout přiměřený tlak na štětec. Prstové barvy jsou vhodným doplňkem při prstových cvičeních, kdy dítě dobře vidí stopu svých prstů. Křídy jsou u dětí velice oblíbené. Snadno zanechávají viditelnou stopu, ale jejich čtverhranný tvar znesnadňuje špetkové držení. Čtverhranné křídy dítě vybízejí k držení pomocí celé dlaně nebo všemi prsty. Navíc se snadno lámou.